نورخدا به خدا پیوست

درخواست حذف این مطلب

شهید زنده لرستانی سید نورخدا پس از ۱۱ سال تحمل رنج و

سختی مجروحیت در شب شهادت حضرت رسول اکرم (ص) و حسن مجتبی(ع) به جمع دوستان شهیدش پیوست.

@agamahmoodreza