لحظہ تولدت شروع پرواز است

درخواست حذف این مطلب


عطرزینبیہ

عطرتولدشهیدمے آید...

عطرتولد"میثم"مےآید...

لحظہ تولدت

شروع پرواز است

براےپرستوها

وخاطرہ ماندنے

براےتمام آسمانها...

شهیدم ع حرم میثم نظریاز باد مرا

بوے تو آمد امروز...

شڪرانہ ی آن

بہ باد دادم دل را...

ولادت:۶۰/۱۲/۱۹

شهادت:۹۵/۰۱/۱۴سوریہ

شهید م ع حرم جمال رضی

تولدت مبارڪ مردآسمانے

@jamondegan