صبر شهید در برابر غُرزدن کاروانیان # ردیف


صبر شهید در برابر غُرزدن کاروانیان

درخواست حذف این مطلب


گفتگو با خواهر اولین شهید م ع حرم کرمان؛

صبر شهید در برابر غُرزدن کاروانیان

هدف برادرم ازحضور در دفاع ازحرم حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) بود و اعتقاد داشت یک بارحضرت به اسارت رفتند و حالا که ما هستیم، نباید اجازه دهیم دوباره به اسارت دشمن درآمده وحرم به دست دشمنان بیفتد.

به گزارش گروه جهاد و مق اومت مشرق؛ دفاع از حرم اهل بیت در حقیقت دفاع از است؛ طی سال های اخیر با تعدی دشمنان و تکفیری ها به حرم های اهل بیت در عراق و مواجه بودیم که هدف آنها در حقیقت و وحدت مسلمین بود. دراین میان م عان حرم به حکم انسانیت و برای دفاع از دین و هویت ی به پا خواسته و برای ادای تکلیف الهی خود عازم جبهه های نبرد با گرو های باطل در دفاع از حرم حضرت زینب (س) شدند.

شهید سعید بیاضی زاده، نخستین شهید م ع حرم استان کرمان بود که در روز یازدهم محرم سال گذشته به صف شهیدان م ع حرم حضرت زینب (س) در پیوست.

گفتگویی با سمیرا بیاضی زاده، خواهر این شهید بزرگوار م ع حرم داشتیم که در ادامه می خوانید؛

هدف شهید بیاضی زاده از حضور در و دفاع از حرم حضرت زینب (س) چه بود؟

هدف ایشان از حضور در دفاع ازحرم حضرت زینب(س) و حضرت رقیه (س) بود و اعتقاد داشت یک بارحضرت به اسارت رفتند و حالا که ما هستیم، نباید اجازه دهیم دوباره به اسارت دشمن درآمده وحرم به دست دشمنان بیفتد؛ برادرم اعتقاد داشت حرم اهل بیت وحضرت زینب(س) مظهر ولایت و زمان(ع) است وما با این کار و دفاع از حرم به زمان (عج) می گوییم این پرچم و مظهر شماست که ما برایش جانمان را می دهیم، شماهم بیایید، ما جانمان را تقدیم می کنیم.

همچنین شهید تاکید داشت وقتی در جنایت های زیادی اتفاق می افتد و مردم بی گناه، زن ها و بچه ها به خاک وخون کشیده می شوند، بایدبه آنها کمک کنیم و نگذاریم به جنایت های خود ادامه دهد.

نقش شهید بیاضی زاده در و دربین م عان حریم ولایت چه بود؟

ایشان تبلیغی تیپ فاطمیون بود و وظیفه انجام کارهای تبلیغی و فرهنگی را برعهده داشت؛ اما با وجود علاقه زیادی که داشت، درجنگ هم شرکت می کرد. برادرم خیلی فعال بود و هرکجا هرکاری توان انجامش را داشت، انجام می داد.

ایشان چه مدت در حضور داشتند؟

اولین بار ماه رمضان سال ۹۵ به رفت که دو دوره آنجاحضور داشت؛ بعد به ایران آمده و دوباره بعد از ۴۵ روز با اصرار زیاد به برگشت و۲۵ روز بعد به شهادت رسید.

در آ ین دیدار و صحبت هایی که بین خانواده و شهید انجام شد، شهید بر چه نکاتی تأکید داشت؟

آ ین دیدار ایشان بعد از برگشتن از بود و بیشتر ازجنگ و م عان صحبت می کرد؛ علاقه زیادی به رزمنده های تیپ فاطمیون داشت و می گفت ی فاطمیون غریب هستند؛ بیشتر از شهادت صحبت می کرد و اینکه نباید را فراموش کنیم و باید یادشان را زنده نگه داریم؛ همچنین هرکاری که انجام می دهیم برای رضای خداوند باشد و در برابرحرف های مردم صبر و استقامت داشته باشیم.

توصیه و تاکیدات شهید سعید بیاضی زاده بر چه مواردی بود؟

شهید همواره به حمایت از ی و پشتیبان و انقلاب بودن تاکید داشت چون برای انقلاب خون های زیادی ریخته شده و ی زیادی داده ایم.

ولایت در کلام شهید چه بود؟ و در راستای حمایت از ولایت بر چه نکاتی تأکید داشتند؟

ایشان را پیشوای مردم می دانست و اعتقاد داشت باید پیرو باشیم وصحبت ها وتذکرات ایشان را درزندگی سرلوحه قرار دهیم؛ شهید حتی رفتنشان به را تبعیت از رهنمودهای ی می دانست.

بهترین خاطره از برادرشهیدتان را عنوان کنید؟

اربعین سال۹۴ بودکه سعید باپدر و مادرم تصمیم گرفتند به پیاده روی بروند. کم کم دوستان و اقوام با آنها همراه شدند و یک کاروان ۴۲نفره شدندکه سعید به عنوان مدیرکاروان، مسئولیت همه رابه عهده گرفت چون هرسال به پیاده روی اربعین می رفت وتجربه ی این سفر را داشت. شب اول با اتوبوس راهی کاظمین شدند؛ برخی مسیرها بسته بود و اتوبوس گازوئیل نداشت و ازبی راهه می رفت تابه پمپ برای زدن گازوئیل برسد.کاروان همه ترس و واهمه داشتندکه چه اتفاقی خواهد افتاد. سعید حرف های همه را گوش می کرد و چیزی نمی گفت تا به کاظمین رسیدند.

در راه کربلا نیز با همه سختی ها، صبوری کرد و به هیچ ی اعتراض نداشت. تا اینکه درراه برگشت به خانه باکاروان صحبت کرده وگفته بود شما همه ناراحت هستید که چرا نتوانسته اید در شلوغی به خوبی زیارت کنید اما باید از حسین(ع) تشکر کنید و بگویید ممنونیم که ما را طلبیدید تا به کربلا بیاییم. در مسیر رفتن به کاظمین همه غر می زدید و می ترسیدید؛ باید یک لحظه خود را جای حضرت زینب (س) می گذاشتید و از خود می پرسیدید ایشان چگونه درتاریکی شب با پای پیاده همراه کاروان اسرا می رفتند و چه سختی هایی تحمل د.

ناب نیوز