وظیفه ی من احترام به حضرت اقاست

درخواست حذف این مطلب


همسرشهید م ع حرم مسلم خیزاب:

کار همیشگی اش بود.

لباس نظامی اش را که میپوشید دست به می گذاشت و سلام به حسین (علیه السلام)میداد.بعد هم رو به روی ع اقا می ایستاد و احترام نظامی میگذاشتند.

به او گفتم :مگه اقا شما را میبینند که همیشه احترام میذاری؟!

گفت:وظیفه ی من احترام به حضرت اقاست حتی اگر به ظاهر ایشان من را نبینند.

@agamahmoodreza