تایید شهادت سید فاضل

درخواست حذف این مطلب


بسم رب ال ء والصدیقین

م ع حرم سید فاضل که در اسارت درمنطقه البوکمال

قرار گرفته بود به درجه رفیع شهادت نائل آمد و مفقودالاثری وی تایید شد

یک ماه اسارت...

یازینب

@modafeonhare